Home

Duurzaam LDE is een project van de Koepel Lokale Diensteneconomie in samenwerking met Signport en Hefboom vzw.

We willen van de lokale diensteneconomie ambassadeurs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen maken.

Dit doen we door het impliciete bewustzijn rond maatschappelijk ondernemen expliciet te maken en te vertalen in een duurzaamheidsvisie. We reiken handvatten aan om duurzaamheidsthema’s naar boven te brengen, om MVO-initiatieven te stimuleren en om bedrijfsprocessen te verduurzamen.

We maken hiervoor gebruik van de Sustatool, die door MVO-Vlaanderen ontwikkeld werd. Aanvullend ontwikkelden we een gids die LDE in 5 etappes loodst naar de ontwikkeling van een (meer) duurzame onderneming.

U kan als LDE in 2021 ook gratis deelnemen aan een lerend netwerk, georganiseerd door VIVO.