Events

Startevent

We starten het traject met een collectieve inspiratiesessie. Het gaat om een inspiratiesessie met een sterk inhoudelijk informatief luik en met een dynamiserend en wervend karakter. Doel van dit event is om de Sustatool voor te stellen als een instrument waarmee LDE-bedrijven niet alleen kunnen voldoen aan de administratieve verplichtingen inzake duurzaamheidsrapportering, maar ook de duurzaamheid, sociale impact en algemene bedrijfsvoering van hun LDE-initiatief kunnen opvolgen en verbeteren.   

Download de presentatie van het starteven

Slotevent

Als afronding van het traject organiseren we een slotevent, waarin de deelnemers van de lerende netwerken elkaar ontmoeten en aan elkaar getuigen over hoe ze met Sustatool gewerkt hebben en in de toekomst verder zullen werken. Op deze uitwisseling wordt ook het ruimer netwerk aan LDE-bedrijven uitgenodigd.

Op dit slotevent zullen we ook het sectorpaspoort voorstellen.