Lerend netwerk

In de winter van 2018 lanceerde de Koepel Lokale Diensteconomie samen met reisbegeleiders Signport en Hefboom voor sociaal en duurzaam ondernemen een oproep aan de LDE om deel te nemen aan een reis met als reisthema ‘duurzaam LDE’ en de Sustatool als kompas.

Achttien organisaties van alle windstreken in Vlaanderen met uiteenlopende LDE-activiteiten melden zich aan om deel uit te maken van ons reizend gezelschap. Of meer formeel: het lerend netwerk. Om de reistijd in de vroege ochtenden te beperken, splitsten we de groep. Zo ontstond een Oost- en West-Vlaams gezelschap en een gezelschap uit Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant.

Wat heeft deelname aan het lerend netwerk gebracht voor de deelnemers?

Ik heb me mee laten inspireren door het lerend netwerk. We hebben eerst een interne prospectie gedaan en we hebben gezien dat onze activiteiten op het vlak van duurzaamheid te ad hoc waren. De acties en kleine initiatieven stonden vaak op zichzelf. Onze deelname aan het lerend netwerk heeft er toe bijgedragen dat duurzaamheid nu een structureel element is van ons beleid.“

“Vroeger was er één persoon verantwoordelijk voor de duurzaamheidsrapportering. We hebben nu de Sustainable Development Goals vastgenomen met het heel managementteam. Daaruit zijn werkgroepen ontstaan, met medewerkers op alle niveaus waaronder doelgroepmedewerkers. Iedereen moet deelnemen aan een werkgroep. Zowel directieleden, stafmedewerkers als medewerkers op de werkvloer maken deel uit van het team.”

“Het is fijn om te zien hoe andere mensen dezelfde vragen hebben en hoe we kunnen leren van de antwoorden die zij vinden op deze vragen. Het lerend netwerk heeft me dit inzicht gebracht.”

Bent u een LDE en heeft u interesse om deel te nemen aan een lerend netwerk ‘duurzaam ondernemen in LDE’?

Het Vormingsfonds Lokale Diensteneconomie heeft het aanbod van een lerend netwerk opgenomen in haar programma voor 2021. Indien u wenst deel te nemen, contacteer dan: vormingen@vivosocialprofit.org.

Het lerend netwerk wordt bij voorkeur in een combinatie van fysieke en online samenkomsten aangeboden. De begeleiders van het lerend netwerk zijn Katrien Seynaeve (Signport) en Valérie Carrette (Hefboom vzw).