Hefboom

Hefboom Advies ondersteunt ondernemingen die in hun beleid sociale en/of duurzame doelstellingen centraal stellen met een aanbod aan audit, advies en coaching. Er werd in de loop der jaren een ruime deskundigheid opgebouwd rond verschillende aspecten van het ondernemingsbeleid en Hefboom stelt zich tot doel om die expertise voortdurend verder uit te bouwen en te actualiseren in functie van de noden van de sociale ondernemingen.

De deskundigheid van Hefboom is gericht op:

  • Strategiebepaling
  • Globaal ondernemingsbeleid
  • Financieel beleid
  • Kwaliteitsbeleid
  • Competentiemanagement
  • Stakeholdermanagement

Om haar ambitie waar te maken, zet Hefboom Advies een verscheiden team in van interne en externe consultants met ervaring op de verschillende domeinen van organisatieontwikkeling zowel in profit als social profitondernemingen.

Hefboom is verder actief als financier van sociale ondernemingen, onder meer door het ter beschikking stellen van bedrijfskapitaal, overbruggingsfinanciering en investeringskredieten. Ook voor de sector van coöperatieve ondernemingen is Hefboom een belangrijk steunpunt. Hefboom verleent advies aan startende coöperaties, zorgt voor praktische dienstverlening en participeert in het kapitaal van coöperaties.

www.hefboom.be

Contactpersoon: Valérie Carrette – valerie.carrette@hefboom.be