Koepel Lokale Diensteneconomie

De Koepel Lokale Diensteneconomie is een koepelorganisatie voor de erkende initiatieven lokale diensteneconomie en heeft volgende opdrachten:

  • Vertegenwoordiging en belangenverdediging
  • Informatie en communicatie
  • Ondersteuning van de professionalisering van de sector

Als vertegenwoordiger van de sector dragen wij actief de basiswaarden uit die vervat liggen in de lokale diensteneconomie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is op die manier reeds sterk verankerd in het DNA van de sector. In het verleden was de koepel partner in een project rond kwaliteitsmanagement, werd er samengewerkt met WSE en in|C bij de uitwerking van een project rond duurzaamheidsverslaggeving, worden de leden ondersteund in de opmaak hiervan en organiseerde de koepel een infosessie rond SDG’s.

www.lokalediensteneconomie.be