Sustatool

De Sustatool is een toegankelijke, praktische no-nonsense aanpak gebaseerd op een systeem van continue verbetering: u kijkt naar wat er reeds gebeurt binnen uw organisatie en wat anderen doen. Vervolgens zet u in op wat u beter wil doen, waarbij u acties zal kiezen per thema of Sustainable Development Goal (SDG).

U koppelt de gekozen acties aan uw doelstellingen, uw projectplanning en projectuitvoering. Ten slotte voert u een controle uit om te zien of uw doelstellingen werden bereikt.

Deze tool werd ontwikkeld met de steun van de Vlaamse overheid en is gebaseerd op academisch onderzoek, managementliteratuur en goede praktijkvoorbeelden.

Meer informatie vindt u op de website van de Sustatool: www.mvovlaanderen.be/sustatool/algemeen