Sustatool

Het project Duurzaam LDE hanteert de Sustatool als een rode draad.

De Sustatool is een toegankelijke, praktische no-nonsense aanpak gebaseerd op een systeem van continue verbetering: u kijkt naar wat er reeds gebeurt binnen uw organisatie en wat anderen doen. Vervolgens zet u in op wat u beter wil doen, waarbij u acties zal kiezen per thema of Sustainable Development Goal (SDG).

De Sustatool onderscheidt 5 fases: analyseer, geef richting, concretiseer, voer uit, rapporteer.

Fase 1: analyseer

Voor u aan de slag gaat, is het nuttig de huidige situatie van uw organisatie onder de loep te nemen. In de Sustatool-scan beantwoordt u hiervoor een reeks vragen gelinkt aan de 15 Sustatool-thema’s. Na het invullen van deze scan krijgt u meteen zicht op de sterke en zwakke punten binnen uw organisatie.

Fase 2: geef richting

In deze stap bepaalt u de duurzame visie van uw organisatie. Dit kan de formulering zijn van een duurzaamheidsvisie of het afstemmen van de bestaande visie op de organisatievisie. De duurzaamheidsvisie houdt een omschrijving in gericht op de toekomst. Hierbij geeft u duidelijk aan wat uw organisatie wil bereiken op het vlak van duurzaamheid. Het is belangrijk dat deze visie aantrekkelijk, haalbaar, gericht, flexibel en communiceerbaar is.

Fase 3: Concretiseer

De Sustatool bestaat uit een duurzaamheidscatalogus waarin meer dan 100 duurzaamheidsprojecten zijn opgenomen. Binnen elk project zijn meerdere duurzaamheidsacties opgenomen gaande van quick wins tot acties die meer inspanning vragen. U maakt een selectie van de acties waaraan u reeds werkt of wil werken in de toekomst. U kan ook zelf eigen acties toevoegen.

Fase 4: Voer uit

Tijd om de handen uit de mouwen te steken! In deze stap kan u werken in een volledig individualiseerbaar dashboard samengesteld uit de duurzaamheidsacties en indicatoren die u selecteerde in de vorige stap (Concretiseer). De bedoeling van deze stap is om de gegevens en de evolutie van uw projecten en indicatoren bij te houden zodat deze uiteindelijk opgenomen kunnen worden in uw duurzaamheidsverslag. In het dashboard vindt u alle geselecteerde projecten en indicatoren terug.

Fase 5: Rapporteer

Last but not least! In de laatste stap van de Sustatool kan u tenslotte op basis van al uw acties en indicatoren een helder duurzaamheidsverslag opmaken en krijgt u een duidelijk beeld van het duurzaamheidsbeleid van uw organisatie.

De Sustatool tool werd ontwikkeld met de steun van de Vlaamse overheid en is gebaseerd op academisch onderzoek, managementliteratuur en goede praktijkvoorbeelden. Meer informatie vindt u op de website van de Sustatool: www.mvovlaanderen.be/sustatool/algemeen